Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Kod Bankası

Konu, 'Pascal / Delphi / Delphi.NET' kısmında cemaliozan tarafından paylaşıldı.

 1. hmustak

  hmustak PersianBulls

  Kayıt:
  29 Mayıs 2002
  Mesajlar:
  4,607
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  BT/QA
  Şehir:
  Persian
  HTML koda erişim

  const
  HTMLID_FIND = 1;
  HTMLID_VIEWSOURCE = 2;
  HTMLID_OPTIONS = 3;

  ...

  procedure TForm1.FindIE;
  const
  CGID_WebBrowser: TGUID = '{ED016940-BD5B-11cf-BA4E-00C04FD70816}';
  var
  CmdTarget : IOleCommandTarget;
  vaIn, vaOut: OleVariant;
  PtrGUID: PGUID;
  begin
  New(PtrGUID);
  PtrGUID^ := CGID_WebBrowser;
  if WebBrowser1.Document <> nil then
  try
  WebBrowser1.Document.QueryInterface(IOleCommandTarget, CmdTarget);
  if CmdTarget <> nil then
  try
  CmdTarget.Exec( PtrGUID, HTMLID_FIND, 0, vaIn, vaOut);
  finally
  CmdTarget._Release;
  end;
  except
  // Nothing
  end;
  Dispose(PtrGUID);
  end;


  //bunlar kendi kodbankıma zamanında eklediğim sourcelar. (ben yazmadım). uzun zamandır aktif olarak delphi ile uğraşmıyorum, olası hatalardan sorumlu tutulamam :)
   
 2. hmustak

  hmustak PersianBulls

  Kayıt:
  29 Mayıs 2002
  Mesajlar:
  4,607
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  BT/QA
  Şehir:
  Persian
  aranan kısmın reklendirilmesi

  for I := 0 to RichEdit1.Lines.Count do
  begin
  PosReturn := Pos(Edit1.Text,RichEdit1.Lines);
  //if PosReturn > 0 then {found!}
  //begin
  SkipChars := 0;
  for J := 0 to I - 1 do
  SkipChars := SkipChars + Length(RichEdit1.Lines[J]);
  SkipChars := SkipChars + (I*2);
  SkipChars := SkipChars + PosReturn - 1;

  RichEdit1.SetFocus;
  RichEdit1.SelStart := SkipChars;
  RichEdit1.SelLength := Length(Edit1.Text);
  RichEdit1.SelAttributes.Style:=[fsBOLD];
  RichEdit1.SelAttributes.Color:=ClRed;
  RichEdit1.SelLength := 0;
  //end;
  end;
   
 3. hmustak

  hmustak PersianBulls

  Kayıt:
  29 Mayıs 2002
  Mesajlar:
  4,607
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  BT/QA
  Şehir:
  Persian
  uygulamanın çalıştığı dizini al

  function DizinAl(Klasor: Integer): string;
  var
  PIDL: PItemIDList;
  Yol: LPSTR;
  AMalloc: IMalloc;
  begin
  Yol := StrAlloc(MAX_PATH);
  SHGetSpecialFolderLocation(Application.Handle, Klasor, PIDL);
  if SHGetPathFromIDList(PIDL, Yol) then
  Result := Yol;
  SHGetMalloc(AMalloc);
  AMalloc.Free(PIDL);
  StrDispose(Yol);
  end;
   
 4. hmustak

  hmustak PersianBulls

  Kayıt:
  29 Mayıs 2002
  Mesajlar:
  4,607
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  BT/QA
  Şehir:
  Persian
  querytoexcel

  {Bu kod ornegi herhangi bir table'dan Ad ve Soyad verilerini ceken TQuery verilerini, Excelde yeni bir calisma sayfasi acip icine yazar.}


  {uses satirina comobj unitini ekleyin}

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  v,sayfa:variant;{v excel prg, sayfa calisma sayfasi}
  say,i:integer;
  begin
  query1.open;
  say:=query1.recordcount;//query kayit sayisi
  v:=createoleobject('excel.application');//exceli yarat
  v.workbooks.add;//yeni calisma kitabini ekle
  sayfa:=v.workbooks[1].worksheets[1];{Birinci calisma sayfasini sayfa degiskenine ata}
  query1.first;
  for i:=1 to say do
  begin
  sayfa.cells[i,1]:=query1ad.text;
  sayfa.cells[i,2]:=query1soyad.text;
  query1.next;
  end;
  v.visible:=true;//Exceli acip verileri goster
  end;
   
 5. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  //--------------------------------------------------------------
  gridden listboxa aktarma
  Kod:
   
  procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
  var
   i: Integer;
  begin
   ListBox1.Clear;
   for i := 0 to DBGrid1.RowCount - 1 do
   begin
    if DBGrid1.Selected[i] then
     ListBox1.Items.Add(DBGrid1.Cells[1, i] + ', ' + 
  DBGrid1.Cells[2, i]);
   end;
  end;
  
  //--------------------------------------------------------------
  seçili celli Bulma
  Kod:
   
   StatusBar1.Panels[1].Text := 'Current Cell: ' + IntToStr(ACol) 
  + ',' + IntToStr(ARow);
  
   
 6. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  DOSYA KOPYALAMA ( NetWork Üzerindede Sorunsuz Çalışıyor )

  DOSYA KOPYALAMA ( NetWork Üzerindede Sorunsuz Çalışıyor )


  İstenilen Klasöre İstenilen Dosyayı Network üzerinde veya Local Pcde Sorunsuzca Kopyalayabilirsiniz. Bizzat kullandığım kodlardır.

  Önemli Ek Bilgi : Network üzerinde kullanacaksanız İlgili Klasörü MAP etmelisiniz....!!

  Buton1 ile önce Dosyayı seçelim. Sonra ilgili editlere yazdıralım

  Kod:
   
  var
  Dosyauzantisi:AnsiString;
  DosyaAd:AnsiString;
  begin
   OpenDialog1.Title:='HASAR DOSYASINA BELGE EKLE ';
   OpenDialog1.FilterIndex:=1;
   OpenDialog1.InitialDir:='c:\';
    if OpenDialog1.Execute then
    Begin
    Dosyauzantisi:=ExtractFileExt(OpenDialog1.FileName); // Dosya Uzantısı
    DosyaAd:=ExtractFileNAme(OpenDialog1.FileName); // Dosya Adı. ( Uzantısıyla) 
    Edit1.Text:=GetCurrentDir + '\' + DosyaAd;
    Edit3.Text:=Dosyaad;
    Edit4.Text:=Dosyauzantisi;
    end;
  


  Sonra Klasör Kontrolü yapalım ve Dosyamızı Kopyalayalım


  Kod:
   
   
  Var
    Baglanti : String;
    Veritabani : String;
  KlasorAdi:String;
  KaydetmeYolu:AnsiString;
  begin
       KlasorAdi:=Label7.Caption; // Müşteri Kodu olarak Klasör Adı veriliyor
       KaydetmeYolu:=Edit2.Text;
   if Edit1.Text='' then
   begin
   ShowMessage('Lütfen Önce Dosya Seçiniz');
   end
   else
   begin
       if not DirectoryExists('w:\PoliceDosyalari\'+KlasorAdi) then  // Klasör Yoksa Oluşturp kopyala  // 3 üde oluyor
       begin
       createDir('w:\PoliceDosyalari\'+KlasorAdi);          // MüşteriKodu
       createDir('w:\PoliceDosyalari\'+KlasorAdi+'\'+Label8.Caption); // MüşteriKodu\PoliçeNo
       CopyFile( PChar(Edit1.Text), PChar('W:\PoliceDosyalari\'+'\'+ KlasorAdi+'\'+Label8.Caption+'\'+Edit3.Text),True); // True ise üstüne yazmaz.
       ShowMessage('Klasör Yoktu, Oluşturulup , Dosya Eklenmiştir' + KlasorAdi);
       end
       else    // Klasör Varsa sadece kopyala
       begin
       createDir('w:\PoliceDosyalari\'+KlasorAdi+'\'+Label8.Caption); // MüşteriKodu\PoliçeNo
       CopyFile( PChar(Edit1.Text), PChar('W:\PoliceDosyalari\'+'\'+ KlasorAdi+'\'+Label8.Caption+'\'+Edit3.Text),True); // True ise üstüne yazmaz.
       ShowMessage('Klasör Vardı, Dosya Eklenmiştir');
       end;
    end; 
   
    Not: Kodlarda görülen editleri , butonları , dialogları eklemelisiniz.

  Eğer çalıştıramazsanız, Foruma sorabilirsiniz.


  DATABASE ALANINA DOSYA KAYDETME
  Alan tipini blob olarak ayarla. Dosyayı binary olarak oku ve kaydet..

  Aşağıdaki Kod Cemakli hocamın linkinden alınmıştır.
  http://forum.ceviz.net/mysql-de-resim-depolama-p403103.html#post403103
  Kod:
   
   
   
  [COLOR=#ff8000]/// kaydetmek için 
   
  [COLOR=#0000bb]procedure TForm1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Button1Click[COLOR=#007700]([COLOR=#0000bb]Sender[COLOR=#007700]: [COLOR=#0000bb]TObject[COLOR=#007700]); 
  [COLOR=#0000bb]begin 
  [COLOR=#0000bb]openpicturedialog1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]filter[COLOR=#007700]:=[COLOR=#dd0000]'Resim Dosyaları *.bmp'[COLOR=#007700]; 
  [COLOR=#007700]if [COLOR=#0000bb]openpicturedialog1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Execute then 
  [COLOR=#0000bb]begin 
  [COLOR=#0000bb]  table1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]edit[COLOR=#007700]; 
  [COLOR=#0000bb]dbimage1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Picture[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]loadfromfile[COLOR=#007700]([COLOR=#0000bb]openpicturedialog1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]filename[COLOR=#007700]); 
  [COLOR=#0000bb]table1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]post[COLOR=#007700]; 
  [COLOR=#0000bb]end[COLOR=#007700]; 
  [COLOR=#0000bb]end[COLOR=#007700]; 
   
  [COLOR=#ff8000]///Okumak için 
  [COLOR=#ff8000]//1. yol 
  [COLOR=#0000bb]procedure TForm1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Button1Click[COLOR=#007700]([COLOR=#0000bb]Sender[COLOR=#007700]: [COLOR=#0000bb]TObject[COLOR=#007700]); 
  [COLOR=#0000bb]begin 
  [COLOR=#0000bb] Image1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Picture[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Bitmap[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Assign[COLOR=#007700]([COLOR=#0000bb]Table1Bitmap[COLOR=#007700]); 
  [COLOR=#0000bb]end[COLOR=#007700]; 
   
   
  [COLOR=#ff8000]//2. yol 
  [COLOR=#0000bb]procedure TForm1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Button1Click[COLOR=#007700]([COLOR=#0000bb]Sender[COLOR=#007700]: [COLOR=#0000bb]TObject[COLOR=#007700]); 
  [COLOR=#0000bb]begin 
  [COLOR=#0000bb] Image1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Picture[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Bitmap[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Assign[COLOR=#007700]([COLOR=#0000bb]TBLOBField[COLOR=#007700]([COLOR=#0000bb]Table1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Fields[COLOR=#007700][[COLOR=#0000bb]1[COLOR=#007700]])); 
  [COLOR=#0000bb]end[COLOR=#007700]; 
   
   
  [COLOR=#ff8000]//3. yol 
  [COLOR=#0000bb]procedure TForm1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Button1Click[COLOR=#007700]([COLOR=#0000bb]Sender[COLOR=#007700]: [COLOR=#0000bb]TObject[COLOR=#007700]); 
  [COLOR=#007700]var 
  [COLOR=#0000bb]B[COLOR=#007700]: [COLOR=#0000bb]TBitmap[COLOR=#007700]; 
  [COLOR=#0000bb]begin 
  [COLOR=#0000bb] B [COLOR=#007700]:= [COLOR=#0000bb]TBitmap[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Create[COLOR=#007700]; 
  [COLOR=#007700] try 
  [COLOR=#0000bb]B[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Assign[COLOR=#007700]([COLOR=#0000bb]Table1Bitmap[COLOR=#007700]); 
  [COLOR=#0000bb]Image1[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Picture[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Bitmap[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Assign[COLOR=#007700]([COLOR=#0000bb]B[COLOR=#007700]); 
  [COLOR=#0000bb]finally 
  [COLOR=#0000bb]  B[COLOR=#007700].[COLOR=#0000bb]Free[COLOR=#007700]; 
  [COLOR=#0000bb]end[COLOR=#007700]; 
  [COLOR=#0000bb]end[COLOR=#007700]; 
  


  .
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 28 Ağustos 2008
 7. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  DateTimePicker ' daki Bilgiyi AY - YIL- GÜN olarak Ayırma

  DateTimePickerdeki Bilgiyi AY- YIL - GÜN olarak Ayırma


  Bu fonksiyonu projemde kullanmak zorunda kaldım,

  Kodu sizlerle paylaşıyorum ki hazırlarken kaydettiğim zamanı siz de kaydetmeyin

  Umarım yararlı olur
  Kod:
   
  var
   YeniTarihim : TDateTime;
   SadeceGun : string;
   SadeceAy : string;
   SadeceYIL : string;  
  begin
   YeniTarihim := SeciliTarih.Date;
   DateTimeToString(SadeceGun, 'dd', YeniTarihim);
   G.Text:=SadeceGun;
   DateTimeToString(SadeceAy, 'mm', YeniTarihim);
   A.Text:=SadeceAy;
   DateTimeToString(SadeceYIL, 'yyyy', YeniTarihim);
   Y.Text:=SadeceYIL;
  

  .
   
 8. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI ALMA

  MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI ALMA

  Sadece Kopyalayıp , Yapıştırın

  Kolay gelsin...
  Malzemeler

  1 adet IdHTTP
  1 adet Memo
  1 adet Buton
  4 adet Edit  YAPILIŞI

  Kod:
   
  var
  z,s,alis,satis,aranan:string;
  yer,i:Integer;
  begin
  Memo1.Clear;
  Edit1.Text:='';
  Edit2.Text:='';
  Edit3.Text:='';
  Edit4.Text:='';
  s:=IDHttp1.Get('http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html');
  z:=IDHttp1.Get('http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html');
  aranan:='1 ABD DOLARI';
  for i:=1 to 2 do
  begin
  yer:=pos(aranan,s);
  yer:=pos(aranan,z);
  if yer=0 then
  begin
  ShowMessage('Kur bilgisi yok');
  exit;
  end
  else
  begin
  yer:=yer+length(aranan);
  s:=copy(s,yer,length(s)-yer);
  z:=copy(z,yer,length(s)-yer);
  s:=trim(s);
  z:=trim(z);
  alis:=copy(s,1,9);
  satis:=copy(z,14,9);
  Memo1.Lines.Add(aranan +' Alış = ' + alis);
  Memo1.Lines.Add(aranan +' Satış = ' + satis);
  aranan:='1 EURO';
  Edit1.Text:=copy(Memo1.Lines.Text,23,8);
  Edit2.Text:=copy(Memo1.Lines.Text,55,8);
  Edit3.Text:=copy(Memo1.Lines.Text,82,8);
  Edit4.Text:=copy(Memo1.Lines.Text,108,8);
  end;
  end;
  
  
   
 9. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  Şifreli Access Dosyasına Kolayından Bağlantı Kurma

  Şifreli Access Dosyasına Kolayından Bağlantı Kurma  Kod:
   
  procedure DataBaglantim;
  var
   veritabani : String;
  Begin
    veritabani := 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=VT.mdb;Jet OLEDB:Database Password=123000;';
    qry1.ConnectionString := veritabani;
  end;
   
  

  .
   
 10. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  Grid Alt Toplam Almak

  Kod:
   
  procedure AltToplam;
  var
   i: Integer;
   FormulaResult: Double;
   procedure ColumnSum(Index: Integer; var Sum: Double);
   var
    i: Integer;
   begin
    for i := 1 to Pred(RowCount) do
     if not VisibleOnly or RowVisible[i] then Sum := Sum + Cell[Index, i].AsFloat;
   end;        
   function CalculateColumn(Index: Integer; FormulaKind: TFormulaKind): Double;
   var
    i: Integer;
    FormulaSum: Double;
    s: WideString;
    sl: TStringList;
   begin
    FormulaSum := 0;
    if (not VisibleOnly or RowVisible[0]) and (FormulaKind <> fkCount)
     then FormulaSum := Cell[Index, 0].AsFloat;
    case FormulaKind of
     fkAverage: begin
            ColumnSum(Index, FormulaSum);
            FormulaSum := FormulaSum / RowCount;
           end;
     fkCount:  FormulaSum := RowCount;
     fkCustom:  DoColumnFooterValue(Index, FormulaSum);
     fkDistinct: begin
            sl := TStringList.Create;
            for i := 0 to RowCount - 1 do
             if not VisibleOnly or RowVisible[i] then { visible only }
             begin
              s := Cells[Index, i];
              if sl.IndexOf(s)= - 1 then
              sl.Add(s);
             end;
            FormulaSum := sl.Count;
            FreeAndNil(sl);
           end;
     fkMaximum: for i := 1 to Pred(RowCount) do
            if (not VisibleOnly or RowVisible[i])
             and (Cell[Index, i].AsFloat > FormulaSum)
              then FormulaSum := Cell[Index, i].AsFloat;
     fkMinimum: for i := 1 to Pred(RowCount) do
            if (not VisibleOnly or RowVisible[i])
             and (Cell[Index, i].AsFloat < FormulaSum)
              then FormulaSum := Cell[Index, i].AsFloat;
     fkSum:   ColumnSum(Index, FormulaSum);
    end;
    DoFooterCalculate(Index, FormulaSum); { event }
    Result := FormulaSum;
   end;
  begin
   for i := 0 to Pred(Columns.Count) do
   begin
    if Columns[i].Footer.FormulaKind <> fkNone then
     if RowCount = 0 then Columns[i].Footer.Caption := '0' else
    begin
     FormulaResult := CalculateColumn(i, Columns[i].Footer.FormulaKind);
     Columns[i].Footer.Caption := FloatToStr(FormulaResult);
     
    end;
   end;
  end;
  
   
 11. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  Dbgrid Satır Satır Renklendirme ve Cell Sonuna 3 nokta koyma ve İkon Ekleme vee :))

  Dbgrid Satır Satır Renklendirme , Cell Başına İkon ekleme ve Celle yazı sığmıyorsa cell sonuna 3 nokta koyma olayı. Ayrıca Seçili Satırı labele yazdırma


  Üzerinde çok çalışmıştım bunun , kanımca süper bir çalışma.
  Değerli projemden ceviz.net kullanıcılarına feda olsun


  DrawColumnCell bölümünde, fieldleri kendinize göre ayarlayın


  Kod:
   
    if DBGrid1.Fields[4].asstring <>'K' then
    begin
    DBGrid1.Canvas.Brush.Color := clRed;
    dbGrid1.Canvas.Font.Color:=clYellow; // Fontun rengini değiştirir..
    DBGrid1.DefaultDrawColumnCell(Rect,DataCol,Column,State);
    end
    else if DBGrid1.Fields[7].asstring ='0.00' then
    begin
    DBGrid1.Canvas.Brush.Color := clYellow;
    dbGrid1.Canvas.Font.Color:=ClBlack; // Fontun rengini değiştirir..
    DBGrid1.DefaultDrawColumnCell(Rect,DataCol,Column,State);
    end
      else If (gdSelected in state) then // eğer seçili ise
    begin
    DBGrid1.Canvas.Brush.Color := $00A00000; // zemin rengi Lacivert
    DbGrid1.Canvas.Font.Color := clYellow; // font rengi
    UstUnvani.Caption:=DBGrid1.Fields[15].asstring;
    UstMusteriKodu.Caption:=DBGrid1.Fields[16].asstring;
    gRUPkODU.Caption:=DBGrid1.Fields[18].asstring;
    DosyaEki.Caption:=DBGrid1.Fields[19].asstring;
    PolNo.Caption:=DBGrid1.Fields[2].asstring;
    end
    else if (dbgrid1.datasource.dataset.recno mod 2) =0    then
    DBGrid1.Canvas.Brush.Color := $00C8FBFD
    else
    DBGrid1.Canvas.Brush.Color := $00BFD7B5;
    DBGrid1.DefaultDrawColumnCell(Rect, DataCol, Column, State);
   
   
   // Burada özel boyama işlemleri bitmiştir. Artık kendi özelimize girebiliriz.
   if Column.Field.DataType = ftWideString then begin
    if TDBGrid(Sender).Canvas.TextWidth(Column.Field.asString) > (Rect.Right-Rect.Left) then
    begin // Canvas varsayılan font tipine göre, Filed içindeki text veri, eğer
       // DataCell yani hücrenin eninden büyükse. (demek ki devamında örtülü kısım var)
       // Bu durumda örtülü olmayan kısım olana kadar sondan ve fazladan 3 tane fazla kırpıp
       // bu sonradan kırpılan fazlalık kısım yerine ... koyucaz.. nasıl mı ?
     Veri := Column.Field.asString;
     while TDBGrid(Sender).Canvas.TextWidth(Veri) > (Rect.Right-Rect.Left)
      do Delete(Veri, Length(Veri), 1); // Sondan geri doğru kırpıyoruz..
     For i := 1 to 3 do Delete(Veri, Length(Veri), 1); // 3 tane fazla kırptık...
     Veri := Veri + ' ...';
     TDBGrid(Sender).Canvas.FillRect(Rect); // Önce renk doldur..
     TDBGrid(Sender).Canvas.TextOut( Rect.Left+1, Rect.Top+1, Veri );
  end;
  
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 17 Mart 2009
 12. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  Tarih Parçalama

  Gün Ay Yıl olarak istnilen tarihi Parçalar. Daha kısa yolu olabilir.
  Benim çözümüm bu yönde oldu.


  Faydalı olması dileğiyle


  Kod:
   
  procedure TForm1.btn4Click(Sender: TObject);
  var
   YeniTarihim : TDateTime;
   SadeceGun : string;
   SadeceAy : string;
   SadeceYIL : string;
  begin
   YeniTarihim := Now;
   DateTimeToString(SadeceGun, 'dd', YeniTarihim);
   g.Caption:=SadeceGun;
   DateTimeToString(SadeceAy, 'mm', YeniTarihim);
   a.Caption:=SadeceAy;
   DateTimeToString(SadeceYIL, 'yyyy', YeniTarihim);
   y.Caption:=SadeceYIL;
  end;
    ..
   
 13. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  Formatlama Hakkında

  Formatlama Hakkında Güzel Bir Örnek

  delphibasics sitesinden alıntıdır.  [FONT=Courier New][COLOR=#808080][COLOR=#008000][COLOR=#808080][FONT=Courier New][FONT=Courier New][FONT=Courier New][FONT=Courier New][FONT=Courier New][FONT=Courier New][FONT=Courier New][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#008800][FONT=Courier New][FONT=Courier New][FONT=Courier New][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#008000][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#008000][FONT=Courier New][COLOR=#008000][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#008000][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#008000][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#008000][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#008000][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#008000][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#c00000][FONT=Courier New][FONT=Courier New][COLOR=#808080][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/color][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/font][/font][/color][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/color][/color][/color][/font]
   
 14. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  Sayıyı Yazıya Çevirme

   
 15. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  Listbox - Tekrar Eden Kayıtları Teke İndir

  Listbox - Tekrar Eden Kayıtları Teke İndir
  Kod:
   
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
      i, listIndex  : integer;
      str      : string;
  begin
      for i:=ListBox1.Items.Count - 1 downto 0 do
      begin
          str    := ListBox1.Items.Strings[i];
          listIndex := ListBox1.Items.IndexOf(str);
          if (listIndex <> -1) AND (listIndex <> i) then
          begin
              ListBox1.Items.Delete(listIndex);
          end;
      end;
  end;
  
   
 16. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  DbGrid - Kolona Göre Sıralama

  Kod:
   
  procedure TForm71.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn);
  begin
     adotable1.IndexFieldNames:=Column.FieldName;     // Kolona Göre Sıralama
  end;
   
    .
   
 17. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  IP adresinden bilgisayarın adının bulunması
  ...
   
 18. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  ip to domain çevirici


  ...
   
 19. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  ListBox - Sadece Seçilenler Üzerinde İşlenm Yapma

  Projemden Cevizcilere Basit ama çok kullanışlı bir kesit daha sunuyorum :D

  Faydalı olması dileğiyle  Kod:
   
  var
   c:integer;
  begin
     for c:=0 to Jvlistbox1.count-1 do
     begin
       if (Jvlistbox1.Items.Strings[c] <> '') and (Jvlistbox1.Selected[c]) then
       begin
          Showmessage(Jvlistbox1.Items.Strings[c] );
       end;
     end;
  
   
 20. Caylaq

  Caylaq Daimi Üye

  Kayıt:
  11 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1,145
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Meslek:
  Product Development Specialist
  Şehir:
  DELPHI LAND
  Webden İçerik almanın Alternatif Yöntemleri

  Projemden bir kesit daha. Webdeki bilgiyi işleyip İstediğiniz methodla alma.

  Faydalı olması dileğiyle  Kod:
   
   const
   SourceFile = 'http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/toccday.html';
   DestFile = 'c:\Kurlar.xml';
  begin
    if DownloadFile(SourceFile, DestFile) then
    begin
     ShowMessage('İndirme işlemi başarılı !');
    end else begin
     ShowMessage('Hata : ' + SourceFile)
    end;
  


  Kod:
   
   
   
  procedure TForm113.Button3Click(Sender: TObject);
  var
  s: String;
  Yol:String;
  Tarih:String;
  begin      // Şirket Adı Gizlenmiştir
   Yol:='http://transfer.xxxxx.com/Post/FormAction.do?direction=PostListeleme&userName=abc&userPassword=password&tanzimTarihi=';
   Tarih:=(y.Text)+'-'+(a.Text)+'-'+(g.Text);  // 2008-09-28
    Edit1.text:=Yol+Tarih;
    WebBrowser1.Navigate(Edit1.text);
    s:=IdHTTP1.Get(Edit1.text);
    Memo1.Text:=s;
    Memo1.Lines.SaveToFile('W:\Xmller\'+datetostr(dtpSimdiki.date)+'.xml');
    // ShowMessage('Kayıt Yapılmıştır');
    JvHTButton1Click(Sender);
  end;