Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Çoklu resim yüklemelerde resimlerin her birine başlık ekleme

Konu, 'ASP' kısmında emlak21 tarafından paylaşıldı.

Etiketler:
 1. emlak21

  emlak21 Üye

  Kayıt:
  21 Temmuz 2009
  Mesajlar:
  101
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Şehir:
  Alanya
  Merhaba Arkadaşlar
  ASP Çoklu resim yüklemelerde resimlerin id sine göre başlık eklemeyi yaptığımda, her resim başlığını ayrı eklemesi gerekirken, sadece ilk resimin başlığını hepsine atıyor, Resim yükleme kodlarım aşağıdaki gibi, bu konuda yardımlarınızı bekliyorum

  resimler.asp
  <%
  If Not id = "" Then
  Set StrImgAdet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
  StrImgAdet.Open "Select * FROM resimlerim where anaid = "&id&" ",db,1,3
  StrImgToplamAdet = StrImgAdet.RecordCount
  StrImgAdet.Close:Set StrImgAdet = Nothing
  End If
  Adet = 30 - StrImgToplamAdet
  %>
  <div>
  <form action="default.asp?page=resimyukle<%If Not id = "" Then%>&id=<%=id%><%End If%>" name="frmUpload" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <div>
  <%If (Adet = 30) Then%>
  <div><%=Adet%> Fotoğraf ekleme hakkınız bulunmaktadır.</div>
  <%ElseIf (Adet < 30) and (Adet > 0) Then%>
  <div><%=Adet%> Fotoğraf ekleme hakkınız kalmıştır.</div>
  <%ElseIf (Adet = 0) Then%>
  <div>Bu ürün için maksimun fotoğraf ekleme hakkınızı kullandınız.</div>
  <%End If%>
  </div>
  <div>
  <div>
  <%For input = 1 To Adet%>
  <div>
  <div>Resim <%=input%></div>
  <div><input name="res_baslik" type="text" class="required" value="" size="40"/> <input class="inputbox" type="file" name="file<%=input%>" id="file<%=input%>"/></div>
  <div class="clear"></div>
  </div>
  <%If input = 1 Then%>
  <div id="<%=Adet%>"></div>
  <%End If%>
  <%Next%>
  </div>

  <%If Not StrImgToplamAdet = 30 Then%>
  <div><button id="upload" name="upload" type="button" onclick="frmUpload.submit();">Yükle</button></div>
  <div">Desteklenen formatlar (<font color="#ff0000"> JPG, GIF ve PNG </font>) 'dir.</div>
  <%End If%>
  <div class="clear"></div>
  </div>
  <div class="clear"></div>
  </form>
  </div>

  ------------------------------------


  resimyukle.asp

  <%
  'On Error Resume Next
  ' ASP upload çalistirip resimi çekelim
  Server.ScriptTimeout = 50000000
  Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
  Upload.CodePage = 65001
  Upload.OverwriteFiles = False ' Ayni isimde dosya varsa üzerine yazilsin mi?
  Upload.SetMaxSize 10485761
  Upload.ProgressID = PID
  yol = Server.MapPath(Klasor)&"/"
  Upload.IgnoreNoPost = True
  Upload.OverwriteFiles = False
  Count = Upload.Save(yol)

  '// Rastgele ?ifre Üretme Fonksiyonu
  Function SifreUret(Uzunluk)
  If IsNull(Uzunluk) Then Exit Function
  Karakterler = "0123456789abcdefghijklmnoprqstuvyzABCDEFGHIJKLMNOPRQSTUVYZ"
  Randomize
  i = 0
  For i = 1 To Uzunluk
  KacinciKarakter = Int((Len(Karakterler) * Rnd) + 1)
  UretilenSifre = UretilenSifre & Mid(Karakterler, KacinciKarakter, 1)
  Next
  SifreUret = UretilenSifre
  End Function
  '// Rastgele ?ifre Üretme Fonksiyonu

  For i = 0 To Count - Count
  For Each File in Upload.Files
  Dosyaismi = SifreUret(26)
  If UCase(File.Ext) = ".JPEG" Then
  ResimAdi = Dosyaismi & ".JPG"
  Else
  ResimAdi = Dosyaismi & UCase(File.Ext)
  End If
  File.Move yol & ResimAdi

  If UCase(File.Ext) <> ".JPG" and UCase(File.Ext) <> ".JPEG" and UCase(File.Ext) <> ".GIF" and UCase(File.Ext) <> ".PNG" then
  Response.Write "<meta http-equiv='refresh' content='0; URL="&Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")&"'><script>alert('Sadece JPG, GIF ve PNG Uzantılı Dosyalar Yükleyebilirsiniz !!!');</script>"
  File.Delete
  Response.End
  End If

  '***********************************************************************************************************
  ' Resmimizi Açalim
  Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
  Path = Server.MapPath(Klasor&"/"&ResimAdi&"")
  Jpeg.Open Path
  ' Resmimizi Boyutlandiralim
  If Jpeg.OriginalWidth > BuyukResimWidth or Jpeg.OriginalHeight > BuyukResimHeight Then
  If Jpeg.OriginalWidth > Jpeg.OriginalHeight Then
  Jpeg.Width = BuyukResimWidth
  Jpeg.Height = jpeg.OriginalHeight * Jpeg.Width / Jpeg.OriginalWidth
  Else
  Jpeg.Height = BuyukResimHeight
  Jpeg.Width = Jpeg.OriginalWidth * Jpeg.Height / Jpeg.OriginalHeight
  End If
  End If
  Jpeg.Quality = 100
  Jpeg.Canvas.Brush.Solid = True
  Jpeg.Save Server.MapPath(Klasor&"/"&ResimAdi&"")

  '***********************************************************************************************************


  '***********************************************************************************************************
  ' Resim Al
  Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
  Path = Server.MapPath(Klasor&"/"&ResimAdi&"")
  Jpeg.Open Path

  ' Çerçeve Olustur
  Jpeg.New BuyukResimWidth, BuyukResimHeight, &Hffffff

  Set Img = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
  Img.Open Path

  ' Resmimizi Boyutlandiralim
  Img.PreserveAspectRatio = True
  If Img.OriginalWidth > BuyukResimWidth or Img.OriginalHeight > BuyukResimHeight Then
  If Img.OriginalWidth > Img.OriginalHeight Then
  Img.Width = BuyukResimWidth
  Else
  Img.Height = BuyukResimHeight
  End If
  End If
  Count = 0
  X = 0 * Count
  Y = 0

  ' Çerçeve içine Ortala
  Jpeg.Canvas.DrawImage X + (BuyukResimWidth - Img.Width) / 2, Y + (BuyukResimHeight - Img.Height) / 2, Img

  'Resim Üstüne Yazi Eklemek istersen Alttaki Tirnaklari Kaldir
  'Font = Server.MapPath("fonts/tahomabd.ttf")
  'Text = CHR(10) & "Deneme Yazy"
  'Jpeg.Canvas.Font.Color = &Hffffff ' Black
  'Jpeg.Canvas.Font.Align = 2 ' 0 (left), 1 (right), 2 (center) and 3 (justified)
  'Jpeg.Canvas.Font.Width = BuyukResimWidth - 5
  'Jpeg.Canvas.Font.Size = 22
  'Jpeg.Canvas.Font.Spacing = 2
  'Jpeg.Canvas.Font.Quality = 10 ' Yazi Kalitesi
  'Jpeg.Canvas.Font.Opacity = 0.5
  'Jpeg.Canvas.PrintTextEx Text, 0, 0 / 2, Font
  'Resim Üstüne logo Eklemek istersen Alttaki Tirnaklari Kaldir ve transparan png logo resmini büyük fotografin boyutlarina uygun sekilde ayarla
  Set PNGLogo = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")
  Path = Server.MapPath("/fonts/logo.png")
  PNGLogo_Open Path
  Jpeg.Canvas.DrawPNG 0, 0, Path

  ' Kayyt
  Jpeg.Save Server.MapPath(Klasor&"/"&ResimAdi&"")

  Resim = Resim & ResimAdi &"|"
  Upload_Imgs = Left(Resim,Len(Resim)-1)

  'Resimleri veritabanina kayit etme
  res_baslik = Upload.Form("res_baslik")

  db.execute ("INSERT INTO image (resim, anaid, res_baslik) VALUES ('"&ResimAdi&"' ,'"&id&"' ,'"&res_baslik&"')")
  Next
  Response.Write "<script language=""javascript"">alert('Resim Başarıyla Eklendi');location.href=""index.asp?page=ilanlarim"";</script>"
  Next
  '***********************************************************************************************************
  %>