Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Ceviz.Net Hizmet Sözleşmesi

Konu, 'Forum Hakkında' kısmında Sahin tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Sahin

  Sahin Daimi Üye

  Kayıt:
  28 Mayıs 2002
  Mesajlar:
  8,943
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Ceviz.net Hizmet Sözleşmesi

  Bu sözleşme ceviz.net web sitesine herhangibir yolla bağlanmış olan her ziyaretçinin ve her üyenin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak ceviz.net'in herhangibir yolla kullanılmaya başlanması halinde ceviz.net ile ziyaretçiler ve kullanıcılar arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır.
  1. TANIMLAR
   Bu sözleşmede ceviz.net, ceviz.net domaini ve veritabanları dahil olmak üzere ceviz.net domaini altında yapılabilecek her türlü faaliyeti ve bir bütün olarak ceviz.net'in sahip olduğu tüm hakları, yöneticiler ve yönetim ceviz.net üzerinde hak ve yetki sahibi olan ilgili kişileri, ziyaretçiler herhangibir yolla ceviz.net'e bağlanan herhangibir kişiyi, üyeler ceviz.net'e herhangibir yolla üye olmuş herhangibir kişiyi, içerik yazılı, görsel, vb şekillerde siteden verilebilecek bağlantılar dahil olmak üzere yayınlanan her türlü içeriği belirtir.
  2. KURALLAR
   Aşağıda yazılı olan kurallar ceviz.net bünyesinde ve tüm parçalarında bir bütün olarak geçerli olan kurallardır. Her bir ziyaretçi ve üye bu kuralları uymayı kabul ve taahhüt eder.
   1. Ceviz.net'te başta kopyalama hakkına konu olan ve FSEK'e tabii unsurlar olmak üzere T.C. ve A.B.D. yasalarına aykırı hiçbir içerik yayınlanamaz, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulunduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz. Ceviz.net ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ya da üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.
   2. Ceviz.net'e genel olarak kabul görmüş Türk ahlak, örf ve adetleriyle internetin genel kabul görmüş teamüllerine aykırı içerik gönderilemez, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulnduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz. Ceviz.net ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.
   3. Ceviz.net'in yayım dili Türkçe'dir. Tüm üyeler ve tüm ziyaretçiler ceviz.net'e ekleyecekleri içeriklerde düzgün, açık ve anlaşılır bir dil kullanımına özen göstermekle yükümlüdürler. Aksi tür içeriklerde yanlış anlamalardan ceviz.net ve yönetim hiçbir surette sorumluluk kabul etmez.
   4. Ceviz.net'e gönderilen içeriklerde yapılmış olan alıntılarda, üyelerin ya da ziyaretçilerin, FSEK dahilinde olmak üzere mevzu bahis içeriğin yasal sahibinin izni alınmadan tamamen ya da kısmen alıntı yapmaları yasaktır. İzinle dahi yapılan alıntılarda alıntıya bağlantı verilmesi ve eğer bu mümkün değilse alıntının yapıldığı kaynak hakkında aydınlatıcı notlar düşülmesi mecburidir. Ceviz.net ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.
   5. Forumu reklam amacıyla kullanmak; hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez, vb nedenlerle herhangibir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üyeler arası veya üçüncü kişilere yönelik gereksiz argo kelimeler kullanmak; herhangibir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propoganda amacı taşıyan içerik göndermek; aynı içeriğin tekrarı ya da birebir aynısı olan birden fazla içeriği müteakiben göndermek; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yoksayarak göndermek; yasa dışı uygulama (crack, bot gibi) talebinde bulunmak ve uygulamayı hazırlamak için yardım talebinde bulunmak; aynı kişiye ait olmak üzere birden fazla üyelik hesabı açmak; üyelerin ve ziyaretçilerin birbirleri arasında yaptığı tartışmalarda aşırıya kaçmak, birbirilerinin kişisel haklarına müdahale etmek, birbirilerine delilsiz ve mesnetsiz olarak ağır ithamlarda bulunmak, ciddi hakaretler etmek, gönderilen içeriğin muhteviyatıyla ilgilenmekten çok kişinin kişiliğine yönelik olarak yorumlar yapmak, gönderilen içeriği çarpıtmaya, sapıtmaya, farklı anlamlara çekmeye yönelik içerik göndermek; sosyal münasebet kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak ve burada sayılmayan diğer sosyal münasebet kurallarına uymamak ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her durum yasaktır. Ceviz.net ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.
  3. UYGULAMA
   1. Bu sözleşmede sayılan kuralları yönetim bizzat uygular.
   2. Yönetim bu kuralları uygularken gerekli gördüğü zamanlarda gerekli değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
   3. Burada tek tek sayılmayan diğer kurallar gene yönetim tarafından icra edilir.
   4. Yöneticiler burada sayılmayan kimi kuralları ilan suretiyle sözleşmeye ekleyebilirler.
  4. SORUMLULUK
   1. Ceviz.net ve yönetim, ziyaretçi ya da üyelerin herhangibir şekilde göndermiş olduğu hiçbir içerikten hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
   2. Ceviz.net ve yönetim ziyaretçi ya da üyelerin herhangibir şekilde göndermiş olduğu hiçbir içeriğin doğruluğu, gerçekliği, geçerliliği, güvenilirliği konusunda hiçbir garanti vermez.
   3. Ziyaretçi ve Üyeler ceviz.net'e eklediği içeriklerden bizzat sorumludurular.
   4. Yönetim ceviz.net alan adına ait olan her bir faaliyet için ayrı ayrı ya da birlikte olmak üzere ziyaretçi ve üyelerin güvenliği bakımından bir takım bilgileri (Ip adresi, gönderen ip, çerezler, vb) saklamakta ve gereği halinde sadece yetkili makamlara ibraz edeceğini beyan ve garanti eder.
   5. Ziyaretçi ve üyeler ceviz.net'in barındırdığı içerikleri yönetiminin izin verdiği ölçülerde kullanma ve saklama hakkına sahiptir. Ancak ceviz.net'in üyelerin ya da ziyaretçilerin eklemiş olduğu içerikler haricinde her türlü görsel, yazılı ve benzeri diğer içeriği telif hakkı kapsamında olup, bu içeriklerden yararlanma yönetimin verdiği izin dahilinde olmakla birlikte kısmen ya da tamamen kopyalama, kısmen ya da tamamen ilan, yeniden düzenleme ve benzeri her türlü hakkını ceviz.net adına yönetim saklı tutar. Bahsedilen unsurların bahsedilen şekillerde kullanımı ancak ve ancak ceviz.net adına yönetimden alınan yazılı izne bağlıdır.
   6. İş bu sözleşme kapsamında ya da diğer anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme Amerika Birleşik Devletleri Texas eyaleti Houston şehri yerel mahkemeleridir.
  5. KURALLARA AYKIRILIK
   1. Yukarıda bahsedilen kurallara aykırılık halinde ceviz.net;
    1. Ziyaretçi ya da üyenin IP adresinin ya da IP bloğunun ceviz.net'e erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması (ip ban);
    2. Ziyaretçi ya da üyenin ceviz.net'e içerik eklemesinin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması (ban);
    3. Üyenin üyelik ceviz.net'in üyelik gerektiren bölümlerine erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması;
    4. Üyenin ceviz.net veritabanından tamamen silinmesi (üyeliğin iptali);
    5. Özel olarak ya da ceviz.net içinde kamuya açık olarak uyarı;
    6. Üyelik hesabının birden fazla olması halinde tüm üyeliklerin iptali, diğer üyeliklerin ana üyeliğe birleştirilmesi, vb;
    7. Ve ceviz.net'in düzeninin bozmaya yönelik olan davranışın her türlü yasaklanması için gerekli her türlü yasal cezayı bizzat yönetim organı vasıtasıyla uygular.
   2. Üyelerin yöneticileri kurallara aykırı hareket eden üyeler konusunda uyarmak gibi bir hakları mevcut olmasına rağmen ceza önerme gibi bir hakları yoktur. Verilecek disiplin cezaları tamamen yönetimin takdirine tabidir.
   3. Yönetim yukarıda belirtilen yaptırımları uyguladıktan sonra ne üyeye ne de diğer üyelere açıklama yapmak ya da sebep göstermek zorunluluğunda değildir.
  6. ÜYELİK
   1. Ceviz.net'e üyelik ücretsizdir.
   2. Ceviz.net'e ayırt etme gücüne sahip olmak şartıyla yukarıdaki kurallara uyması mümkün olan her kişi üye olabilir.
  7. ÜYELİK HAKLARI
   1. Üyelere yukarıda bahsedilen kurallara aykırı olmamak koşuluyla; yöneticilerin insifiyatifi dahilinde;
    1. Yazılı içerikler gönderme;
    2. Bellirlenmiş belli düzenlerde ve boyutlarda dosyalar gönderme;
    3. Bağlantılar verme;
    4. ve diğer
    haklar tanınmıştır.
   2. Bu haklar yönetimin insifiyatifi dahilinde kısmen artırabilir veya azaltılabilir veyahut da tamamen kısıtlanabilir.
   3. Üyeler ceviz.net'e eklemiş oldukları içeriğin ikincil bir yayın hakkını süresiz olarak ceviz.net'e devretmiş sayılırlar. Ceviz.net içerikleri istediği süre boyunca yayınlamaya, yeniden yayınlamaya, değiştirmeye veya da silme hakkına sahiptir. Ceviz.net içeriğin süresiz olarak ve aynı şeklinde yayınlanacağını taahhüt etmez.
   4. Üyeler yukarıda belirtilen durumun aksine olarak ekledikleri içeriğin silinmesini talep hakkına sahip olmakla birlikte bu işlem ancak yönetimin takdirine göre uygulanır. Yönetim içeriğin silinip silinmeyeceğini bizzat takdir eder.
  8. ÜYELİK ÜCRETİ
   1. Ceviz.net'in sunmuş olduğu hizmet ücretsizdir. Bu bakımdan üyelerin ya da ziyaretçilerin bu hizmet sözlşemesi uyarınca ücret ödeme zorunlulukları yoktur.
   2. Ancak kişiler ceviz.net'in sunmuş olduğu hizmet karşılığında iş bu hizmet sözleşmesi uyarınca kendi belirleyeceği miktarda ücret ödeyebilirler.
   3. Üyelik kapsamında ya da diğer bir şekilde ceviz.net'e yapılacak her türlü ödeme hiçbir surette ne üyelik haklarında ve yükümlülüklerinde bir değişiklik yaratır ne de ceviz.net ve yöntimin bu sözleşmede belirtilen sorumluluğu dışında bir sorumluluk yüklenmesine yol açar.
   4. Üyelerden ya da diğer kişilerden alınacak bu ücret bu sözleşmede belirtilen hükümler dışında ek bir alacak hakkı ya da talep hakkı doğurmaz.
   5. Üyeler bu hizmet sözleşmesinin karşılığı olarak ödemiş oldukları bedelleri üyelikten çıkma halinde dahi talep edemez.
   6. Yönetim'in kişilerden "bağış", "yardım", "donate" ve diğer bir terim yolu ile aldığı herhangibir ücret iş bu hizmet sözleşmesi kapsamında olup, hizmet sözleşmesi karşılığı bedel olarak alınmaktadır.
  9. ÜYELİKTEN ÇIKMA
   1. Üyeler istedikleri zaman üyelikten çıkabilirler.
   2. Çıkma işleminin başvurusu yöneticilere ceviz.net yazılımı içinden özel mesaj ile gerçekleşir. Başvuruyu teyit eden yönetici üyeyi "İptal" statüsüne alır. Bu statüden sonra üyelikten çıkan üye hesabına hiçbir şekilde giremez. Hesabına ait özellikler kendisinin girmiş olduğu son şekilde aynen muhafaza edilir. Ancak yönetim ileride çıkabilecek durumlara göre üyenin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
   3. Üyeliğin iptali üzerine dahi üyenin göndermiş olduğu içerikler ceviz.net tarafından yayınlanmaya devam edilir.
  10. REKLAM
   1. Yönetim ceviz.net'in uygun yerlerinde istediği her türlü reklamı yayınlama hakkına sahiptir.
   2. Ceviz.net ve yönetim yayınladığı reklamların doğruluğunu, gerçekliğini, geçerliliğini, güvenilirliğini hiçbir şekilde garanti etmez.
   3. Ceviz.net ve yönetim yayınlanan reklamlardan dolayı oluşabilecek herhangibir zarar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
   4. Ceviz.net'te reklam yayınlayan kişiler bu sözleşmede belirtilen hükümlere uymakla mükelleftir. Kendilerine kendi reklam alanlarındaki reklamları değiştirme hakkı verilmiş reklam verenlerin kendi insifiyatifleriyle bu sözleşme hükümlerine aykırı reklamlar yayınlamaları halinde yönetim, reklamın yayını durdurabilir. Durdurma dönemi sonrası yeniden açılan hesaplarda aynı aykırılıkların yeniden baş göstermesi durumunda yönetim reklam sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptir. Aykırılık sebebiyle feshedilen reklam sözleşmelerinde aksi belirtilmediği sürece yönetim reklam bedelini geri vermeme hakkını sahiptir. Reklam veren aykırılık yaratan reklamın ceviz.net'e zarar vermesi durumunda bu zararı bizzat tazmin etmekle yükümlüdür.
   5. Aksi reklam sözleşmesinde belirtilmediği sürece yönetim ceviz.net'te yayınlanacak reklamların bedellerini reklam yayınlama işlemi başlamadan önce peşin olarak alır. Haftalık, Aylık, Yıllık, vb şekilde vadelere bağlanmış olan sözleşmelerde tekrar eden vadelerde alınacak ücret, ilk ücretin alındığı günden tayin edilmiş sürenin geçmesinden bir gün önce peşin olarak alınır. Ücretin geç alınması suretiyle yönetim reklamın yayınlanmasını ücret alınana kadar duraklatabilir.
  11. YÜRÜRLÜK
   1. Bu sözleşme ilanı tarihinden itibaren tüm üyeler,ziyaretçiler ve ceviz.net'i herhangibir şekilde kullanan her kişi üzerinde etki doğurmak üzere ek bir protokole gerek kalmadan, bu tarihte halen mevcut olan üyeler ile bundan sonra olabilecek üyeler ve diğer ziyaretçi ve kişileri de kapsayacak şekilde akdedilmiş sayılır.
   2. Bu sözleşmeden önceki sözleşmeler bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kalkar. Bu sözleşmeden eski sözleşmelerle herhangibir hak kazanmış üyelerin haklarının durumları bu sözleşmeye göre tayin edilir.
   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 22 Ekim 2012
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.