Duyuruyu Kapat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Aynı Anda İki Tabloya Üye Kayıt Yapma

Konu, 'PHP' kısmında emoline tarafından paylaşıldı.

 1. emoline

  emoline Yeni Üye

  Kayıt:
  26 Ekim 2008
  Mesajlar:
  20
  Beğenilen Mesajlar:
  0
  Merhaba Arkadaşlar benim bir sorunum war ben php fusion kullanıyorum yanlız elimde olan bir scripti ona monte etmek istiyorum ikisinin üyelerinin aynı olmasını istiyorum bu sebepten dolayı üye olunan form dosyası fusion_users die bi tabloya bilgileri post ediyo

  Benim istegim fusion_users dosyasına kayıt ederken aynı zamanda prefrences olan scriptin üye tablosunada sadece üye ismini ve şifresini kayıt etmesini istiyorum bun için yardımcı olabilirmisiniz acaba bana ?

  üye kayıt form dosyamın kodları bunlar nereye hangi kodu yazacagımı sölerseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim :)

  Kod:
  <?php
  /*---------------------------------------------------+
  | PHP-Fusion 6 Content Management System
  +----------------------------------------------------+
  | Copyright © 2002 - 2006 Nick Jones
  | http://www.php-fusion.co.uk/
  +----------------------------------------------------+
  | Released under the terms & conditions of v2 of the
  | GNU General Public License. For details refer to
  | the included gpl.txt file or visit http://gnu.org
  +----------------------------------------------------
  +----------------------------------------------------+
  | Sicherheitsabfrage v1.2.1
  | only for PHP-Fusion v6.01.12 or newer!
  | Last Change: 11.11.2007 for v6.01.13
  | http://basti2web.de
  +----------------------------------------------------+
  */
  require_once "maincore.php";
  require_once "subheader.php";
  include LOCALE.LOCALESET."register.php";
  include LOCALE.LOCALESET."user_fields.php";
  // start: secure code by basti2web.de
  if (file_exists(LOCALE.LOCALESET."register_security.php")) {
  include LOCALE.LOCALESET."register_security.php";
  } else {
  include LOCALE."English/register_security.php";
  }
  // end: secure code by basti2web.de
  if (iMEMBER) fallback("index.php");
  if ($settings['enable_registration']) {
  if (isset($activate)) {
  if (!preg_match("/^[0-9a-z]{32}$/", $activate)) fallback("index.php");
  $result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."new_users WHERE user_code='$activate'");
  if (dbrows($result) != 0) {
  $data = dbarray($result);
  $user_info = unserialize($data['user_info']);
  $activation = $settings['admin_activation'] == "1" ? "2" : "0";
  $result = dbquery("INSERT INTO ".$db_prefix."users (user_name, user_password, user_email, user_hide_email, user_location, user_birthdate, user_aim, user_icq, user_msn, user_yahoo, user_web, user_theme, user_offset, user_avatar, user_sig, user_posts, user_joined, user_lastvisit, user_ip, user_rights, user_groups, user_level, user_status) VALUES('".$user_info['user_name']."', '".$user_info['user_password']."', '".$user_info['user_email']."', '".$user_info['user_hide_email']."', '', '0000-00-00', '', '', '', '', '', 'Default', '0', '', '', '0', '".time()."', '0', '".USER_IP."', '', '', '101', '$activation')");
  $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."new_users WHERE user_code='$activate'"); 
  opentable($locale['401']);
  if ($settings['admin_activation'] == "1") {
  echo "<center><br>\n".$locale['455']."<br><br>\n".$locale['453']."<br><br>\n</center>\n";
  } else {
  echo "<center><br>\n".$locale['455']."<br><br>\n".$locale['452']."<br><br>\n</center>\n";
  }
  closetable();
  } else {
  fallback("index.php");
  }
  } else if (isset($_POST['register'])) {
  $error = "";
  
  // start: secure code by basti2web.de
  $secure_con = isset($_POST['user_secure_con']) ? stripinput(trim($_POST['user_secure_con'])) : "";
  $secure_num = isset($_POST['user_secure_zahl']) ? stripinput(trim($_POST['user_secure_zahl'])) : "";
  if($secure_con == "" || $secure_num == "" || !isNum($secure_num)) { 
  $error .= $locale['secure_error1']."<br>\n";
  }
  elseif (strtolower($locale['secure_res'][$secure_num]) != strtolower($secure_con)) {
  $error .= $locale['secure_error2']."<br>\n";
  }
  // end: secure code by basti2web.de
  
  $username = stripinput(trim(eregi_replace(" +", " ", $_POST['username'])));
  $email = stripinput(trim(eregi_replace(" +", "", $_POST['email'])));
  $password1 = stripinput(trim(eregi_replace(" +", "", $_POST['password1'])));
  
  if ($username == "" || $password1 == "" || $email == "") $error .= $locale['402']."<br>\n";
  
  if (!preg_match("/^[-0-9A-Z_@\s]+$/i", $username)) $error .= $locale['403']."<br>\n";
  
  if (preg_match("/^[0-9A-Z@]{6,20}$/i", $password1)) {
  if ($password1 != $_POST['password2']) $error .= $locale['404']."<br>\n";
  } else {
  $error .= $locale['405']."<br>\n";
  }
  
  if (!preg_match("/^[-0-9A-Z_\.]{1,50}@([-0-9A-Z_\.]+\.){1,50}([0-9A-Z]){2,4}$/i", $email)) {
  $error .= $locale['406']."<br>\n";
  }
  
  $email_domain = substr(strrchr($email, "@"), 1);
  $result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."blacklist WHERE blacklist_email='".$email."' OR blacklist_email='$email_domain'");
  if (dbrows($result) != 0) $error = $locale['411']."<br>\n";
  
  $result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."users WHERE user_name='$username'");
  if (dbrows($result) != 0) $error = $locale['407']."<br>\n";
  
  $result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."users WHERE user_email='".$email."'");
  if (dbrows($result) != 0) $error = $locale['408']."<br>\n";
  
  if ($settings['email_verification'] == "1") {
  $result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."new_users");
  while ($new_users = dbarray($result)) {
  $user_info = unserialize($new_users['user_info']); 
  if ($new_users['user_email'] == $email) { $error = $locale['409']."<br>\n"; }
  if ($user_info['user_name'] == $username) { $error = $locale['407']."<br>\n"; break; }
  }
  }
  
  if ($settings['display_validation'] == "1") {
  if (!check_captcha($_POST['captcha_encode'], $_POST['captcha_code'])) {
  $error .= $locale['410']."<br />\n";
  }
  }
  
  $user_hide_email = isNum($_POST['user_hide_email']) ? $_POST['user_hide_email'] : "1";
  
  if ($settings['email_verification'] == "0") {
  $user_location = isset($_POST['user_location']) ? stripinput(trim($_POST['user_location'])) : "";
  if ($_POST['user_month'] != 0 && $_POST['user_day'] != 0 && $_POST['user_year'] != 0) {
  $user_birthdate = (isNum($_POST['user_year']) ? $_POST['user_year'] : "0000")
  ."-".(isNum($_POST['user_month']) ? $_POST['user_month'] : "00")
  ."-".(isNum($_POST['user_day']) ? $_POST['user_day'] : "00");
  } else {
  $user_birthdate = "0000-00-00";
  }
  $user_aim = isset($_POST['user_aim']) ? stripinput(trim($_POST['user_aim'])) : "";
  $user_icq = isset($_POST['user_icq']) ? stripinput(trim($_POST['user_icq'])) : "";
  $user_msn = isset($_POST['user_msn']) ? stripinput(trim($_POST['user_msn'])) : "";
  $user_yahoo = isset($_POST['user_yahoo']) ? stripinput(trim($_POST['user_yahoo'])) : "";
  $user_web = isset($_POST['user_web']) ? stripinput(trim($_POST['user_web'])) : "";
  $user_theme = stripinput($_POST['user_theme']);
  $user_offset = is_numeric($_POST['user_offset']) ? $_POST['user_offset'] : "0";
  $user_sig = isset($_POST['user_sig']) ? stripinput(trim($_POST['user_sig'])) : "";
  }
  if ($error == "") {
  if ($settings['email_verification'] == "1") {
  require_once INCLUDES."sendmail_include.php";
  mt_srand((double)microtime()*1000000); $salt = "";
  for ($i=0;$i<=7;$i++) { $salt .= chr(rand(97, 122)); }
  $user_code = md5($email.$salt);
  $activation_url = $settings['siteurl']."register.php?activate=".$user_code;
  if (sendemail($username,$email,$settings['siteusername'],$settings['siteemail'],$locale['449'], $locale['450'].$activation_url)) {
  $user_info = serialize(array(
  "user_name" => $username,
  "user_password" => md5(md5($password1)),
  "user_email" => $email,
  "user_hide_email" => isNum($_POST['user_hide_email']) ? $_POST['user_hide_email'] : "1"
  ));
  $result = dbquery("INSERT INTO ".$db_prefix."new_users (user_code, user_email, user_datestamp, user_info) VALUES('$user_code', '".$email."', '".time()."', '$user_info')");
  opentable($locale['400']);
  echo "<center><br>\n".$locale['454']."<br><br>\n</center>\n";
  closetable();
  } else {
  opentable($locale['456']);
  echo "<center><br>\n".$locale['457']."<br><br>\n</center>\n";
  closetable();
  }
  } else {
  $activation = $settings['admin_activation'] == "1" ? "2" : "0";
  $result = dbquery("INSERT INTO ".$db_prefix."users (user_name, user_password, user_email, user_hide_email, user_location, user_birthdate, user_aim, user_icq, user_msn, user_yahoo, user_web, user_theme, user_offset, user_avatar, user_sig, user_posts, user_joined, user_lastvisit, user_ip, user_rights, user_groups, user_level, user_status) VALUES('$username', '".md5(md5($password1))."', '".$email."', '$user_hide_email', '$user_location', '$user_birthdate', '$user_aim', '$user_icq', '$user_msn', '$user_yahoo', '$user_web', '$user_theme', '$user_offset', '', '$user_sig', '0', '".time()."', '0', '".USER_IP."', '', '', '101', '$activation')");
  opentable($locale['400']);
  if ($settings['admin_activation'] == "1") {
  echo "<center><br>\n".$locale['451']."<br><br>\n".$locale['453']."<br><br>\n</center>\n";
  } else {
  echo "<center><br>\n".$locale['451']."<br><br>\n".$locale['452']."<br><br>\n</center>\n";
  }
  closetable();
  }
  } else {
  opentable($locale['456']);
  echo "<center><br>\n".$locale['458']."<br><br>\n$error<br>\n<a href='".FUSION_SELF."'>".$locale['459']."</a></div></br>\n";
  closetable();
  }
  } else {
  if ($settings['email_verification'] == "0") {
  $theme_files = makefilelist(THEMES, ".|..", true, "folders");
  array_unshift($theme_files, "Default");
  $offset_list = "";
  for ($i=-13;$i<17;$i++) {
  if ($i > 0) { $offset="+".$i; } else { $offset=$i; }
  $offset_list .= "<option".($offset == "0" ? " selected" : "").">$offset</option>\n";
  }
  }
  opentable($locale['400']);
  echo "<center>".$locale['500']."\n";
  if ($settings['email_verification'] == "1") echo $locale['501']."\n";
  echo $locale['502'];
  if ($settings['email_verification'] == "1") echo "\n".$locale['503'];
  echo "</center><br>
  <table align='center' cellpadding='0' cellspacing='0'>
  <form name='inputform' method='post' action='".FUSION_SELF."' onSubmit='return ValidateForm(this)'>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u001']."<span style='color:#ff0000'>*</span></td>
  <td class='tbl'><input type='text' name='username' maxlength='30' class='textbox' style='width:200px;'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u002']."<span style='color:#ff0000'>*</span></td>
  <td class='tbl'><input type='password' name='password1' maxlength='20' class='textbox' style='width:200px;'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u004']."<span style='color:#ff0000'>*</span></td>
  <td class='tbl'><input type='password' name='password2' maxlength='20' class='textbox' style='width:200px;'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u005']."<span style='color:#ff0000'>*</span></td>
  <td class='tbl'><input type='text' name='email' maxlength='100' class='textbox' style='width:200px;'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u006']."</td>
  <td class='tbl'><input type='radio' name='user_hide_email' value='1'>".$locale['u007']."
  <input type='radio' name='user_hide_email' value='0' checked>".$locale['u008']."</td>
  </tr>\n";
  // start: secure code by basti2web.de
  srand ((double)microtime()*1000000);
  $zahl = rand(1, 5); 
  echo "<tr>
  <td class='tbl'>".$locale['secure_101'].":<span style='color:#ff0000'>*</span><br>".$locale['secure_ask'][$zahl]."</td>
  <td class='tbl'><input type='text' name='user_secure_con' maxlength='100' class='textbox' style='width:200px;'></td>
  </tr>\n
  <input type='hidden' name='user_secure_zahl' value='".$zahl."'>
  \n";
  unset($zahl);
  // end: secure code by basti2web.de
  if ($settings['display_validation'] == "1") {
  echo "<tr>\n<td class='tbl'>".$locale['504']."</td>\n<td class='tbl'>";
  echo make_captcha();
  echo "</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['505']."<span style='color:#ff0000'>*</span></td>
  <td class='tbl'><input type='text' name='captcha_code' class='textbox' style='width:100px'></td>
  </tr>\n";
  }
  if ($settings['email_verification'] == "0") {
  echo "<tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u009']."</td>
  <td class='tbl'><input type='text' name='user_location' maxlength='50' class='textbox' style='width:200px;'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u010']." <span class='small2'>(mm/dd/yyyy)</span></td>
  <td class='tbl'><select name='user_month' class='textbox'>\n<option> </option>\n";
  for ($i=1;$i<=12;$i++) echo "<option".($user_month == $i ? " selected" : "").">$i</option>\n";
  echo "</select>\n<select name='user_day' class='textbox'>\n<option> </option>\n";
  for ($i=1;$i<=31;$i++) echo "<option".($user_day == $i ? " selected" : "").">$i</option>\n";
  echo "</select>\n<select name='user_year' class='textbox'>\n<option> </option>\n";
  for ($i=1900;$i<=2004;$i++) echo "<option".($user_year == $i ? " selected" : "").">$i</option>\n";
  echo "</select>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u021']."</td>
  <td class='tbl'><input type='text' name='user_aim' maxlength='16' class='textbox' style='width:200px;'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u011']."</td>
  <td class='tbl'><input type='text' name='user_icq' maxlength='15' class='textbox' style='width:200px;'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u012']."</td>
  <td class='tbl'><input type='text' name='user_msn' maxlength='100' class='textbox' style='width:200px;'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u013']."</td>
  <td class='tbl'>
  <input type='text' name='user_yahoo' maxlength='100' class='textbox' style='width:200px;'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u014']."</td>
  <td class='tbl'><input type='text' name='user_web' maxlength='100' class='textbox' style='width:200px;'></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u015']."</td>
  <td class='tbl'><select name='user_theme' class='textbox' style='width:200px;'>
  ".makefileopts($theme_files)."
  </select></td>
  </tr>
  <tr>
  <td class='tbl'>".$locale['u016']."</td>
  <td class='tbl'><select name='user_offset' class='textbox'>
  $offset_list</select></td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign='top'>".$locale['u020']."</td>
  <td class='tbl'>
  <textarea name='user_sig' rows='5' cols='53' class='textbox'>".$userdata['user_sig']."</textarea><br>
  <input type='button' value='b' class='button' style='font-weight:bold;width:25px;' onClick=\"addText('user_sig', '[b]', '[/b]');\">
  <input type='button' value='i' class='button' style='font-style:italic;width:25px;' onClick=\"addText('user_sig', '[i]', '[/i]');\">
  <input type='button' value='u' class='button' style='text-decoration:underline;width:25px;' onClick=\"addText('user_sig', '[u]', '[/u]');\">
  <input type='button' value='url' class='button' style='width:30px;' onClick=\"addText('user_sig', '[url]', '[/url]');\">
  <input type='button' value='mail' class='button' style='width:35px;' onClick=\"addText('user_sig', '[mail]', '[/mail]');\">
  <input type='button' value='img' class='button' style='width:30px;' onClick=\"addText('user_sig', '[img]', '[/img]');\">
  <input type='button' value='center' class='button' style='width:45px;' onClick=\"addText('user_sig', '[center]', '[/center]');\">
  <input type='button' value='small' class='button' style='width:40px;' onClick=\"addText('user_sig', '[small]', '[/small]');\">
  </td>
  </tr>\n";
  }
  echo "<tr>
  <td align='center' colspan='2'><br>
  <input type='submit' name='register' value='".$locale['506']."' class='button'>
  </td>
  </tr>
  </form>
  </table>";
  closetable();
  echo "<script language='JavaScript'>
  function ValidateForm(frm) {
  if (frm.username.value==\"\") {
  alert(\"".$locale['550']."\");
  return false;
  }
  if (frm.password1.value==\"\") {
  alert(\"".$locale['551']."\");
  return false;
  }
  if (frm.email.value==\"\") {
  alert(\"".$locale['552']."\");
  return false;
  }
  }
  </script>\n";
  }
  } else {
  opentable($locale['400']);
  echo "<center><br>\n".$locale['507']."<br><br>\n</center>\n";
  closetable();
  }
  require_once "footer.php";
  ?>